Brochures
Brochures Downloads

Aanmelden

Wanneer u onze nieuwsbrief wilt ontvangen, kunt u zich hieronder aanmelden.

 

Snoezelruimte voor Turrialba, Costa Rica

De leerlingen van het Ubbo Emmius in Onstwedde zamelen geld in voor een snoezelruimte. Dit is een speciaal ingerichte ruimte waar gebruik gemaakt wordt van uitnodigende hulpmiddelen.

 

Snoezelen (ook wel zintuigactivering, gevoelsactiviteit, primaire activering en sensomotorische stimulatie genaamd) is een activiteit die aangeboden wordt aan kinderen met een verstandelijke beperking. In de snoezelruimte is gedempt licht, zachte muziek, geuren en meubilair dat een ontspannen houding toelaat, zoals een zitzak, waarmee een kalmerende invloed uitgeoefend wordt.

 

Achtergrond is dat veel kinderen meervoudig gehandicapt zijn, waardoor het moeilijk is om activiteiten te bedenken waar ze de dag mee doorkomen. Bij het snoezelen staan aangepaste hulpmiddelen ter beschikking, gecombineerd met een bonte verzameling van sfeermateriaal om meerdere zintuigen te kunnen prikkelen: (tactiel, met trillingen, visueel en auditief.) Bij het snoezelen probeert men in te spelen op de gevoelsmatige behoeften van de kinderen met een verstandelijke beperking. Zowel bij individuele bewoners als bij groepen kan zo verveling worden tegengegaan, zintuiglijke waarneming worden verdiept, contact worden bevorderd en ontspanning mogelijk worden. Snoezelen gebeurt in een daartoe ingerichte ruimte, waarbij gebruikgemaakt wordt van uitnodigende hulpmiddelen die verwondering opwekken waardoor overactieve, onrustige en gespannen mensen kunnen ontspannen.

 

We hopen dat de leerlingen van het Ubbo Emmius een mooi bedrag ophalen om zo'n ruimte in Turrialba, Costa Rica mogelijk te maken!

 

 

 Thursday 30 April 2015