Brochures
Brochures Downloads

Aanmelden

Wanneer u onze nieuwsbrief wilt ontvangen, kunt u zich hieronder aanmelden.

 

Projecten - Nicaragua - San carlos

 

Het project in Nicaragua van projectgroep 2011-I zal verder borduren op het project van 2010-I in Las Azucenas, maar zal zich voornamelijk richten op het opzetten van nieuwe sportontwikkelingsprojecten in het stadje San Carlos.

In 2009 zijn Hans Brammer en Tim van de Belt voor hun stage richting Las Azucenas vertrokken om hier verbeteringen aan te brengen aan de sportinfrastructuur, sportmateriaal aan te schaffen,  gymlessen op te zetten voor de leerlingen van de basisschool en de middelbare school en buitenschoolse sportactiviteiten opgezet.

In 2010 zijn Tom Scherpenhuizen en Geneviève van Dijk verder gegaan met dit project en hebben ook zij verbeteringen aangebracht aan de sportinfrastructuur, sportmateriaal aangeschaft, gymlessen gegeven, docenten opgeleid om gymles te geven en buitenschoolse sportactiviteiten georganiseerd.

Waar het project in 2009 en 2010 zich uitsluitend op Las Azucenas heeft gericht, zal het project van 2011 zich voornamelijk op het stadje San Carlos gaan richten en daarnaast op de kleinere deelgemeenten, waaronder het dorp Las Azucenas.  Het project zal een samenwerking zijn tussen Stichting ISOP en Stedenband Groningen – San Carlos. 

De taken van het project zijn erg uitlopend en de  voornaamste taken staan hieronder beschreven:

* In kaart brengen/ inventariseren wat er in San Carlos leeft en gebeurt omtrent sport en bewegen. In samen werking met Luis Orozco en de Gemeentelijke (sport)medewerkers Griselda Aguilar en Rigoberto Martinez. 

* Een zelfbedruipend systeem op zetten om de sport continue op de kaart te laten staan. Hierin denken wij bijvoorbeeld aan het opzetten van een verenigingsstructuur in Las Azucenas en evt. ook in San Carlos.

* De Stedenband zou graag zien dat de beschikbare velden in Las Azucenas gebruikt worden door de kinderen/jongeren uit alle wijken en niet alleen door de wijk waar het veld zich bevindt. 

* Het organiseren van een 4Mijl op de scholen van San Carlos, met ondersteuning vanuit Groningen. Een voorbereiding van de deelnemers op de wedstrijd in de vorm van hardloop workshops en trainingsondersteuning kan opgezet worden. 

* Het organiseren van buitenschoolse of schoolactiviteiten op het gebied van sport in San Carlos.

* Het geven van sportlessen, het trainen van de leraren en het organiseren van buitenschoolse activiteiten op de Rafaela Herrera .

* Contacten onderhouden met de FC Groningen San Carlos en hen helpen doelen te stellen en plangericht te werken aan de toekomst. 

* Het opzetten van een zwemlessensysteem voor Sancarleense kinderen.