Brochures
Brochures Downloads

Aanmelden

Wanneer u onze nieuwsbrief wilt ontvangen, kunt u zich hieronder aanmelden.

 

Projecten - Costa Rica - San Jose

Projectinformatie San Jose, Escuela de Futbol Holanda Purral
Stichting ISOP is vanaf 2003 actief in Purral, een achterstandswijk in de hoofdstad van San José. In Purral leven veel jongeren, maar de mogelijkheden om te sporten zijn allesbehalve ruim, zowel binnenschools als buitenschools. Bovendien kenmerkt de wijk zich door omvangrijke sociaaleconomische achterstanden, met relatief veel armoede, vroegtijdige schoolverlaters, weinig voorzieningen en drugsconsumptie en -handel. Hiermee komt de schoolgaande jeugd in Purral doorgaans al vroeg mee in aanraking, met alle gevolgen van dien. Om deze reden zetten wij sport in als middel voor een gezondere levensstijl, zowel binnen de schoolmuren als daarbuiten. In 2003 is de huidige voorzitter van ISOP Marjolein Wildeboer neergestreken in Purral om een sportproject op te starten met Michael, Robert en Martine. Dit viertal is begonnen met een scholenproject en ondertussen zijn er een aantal succesvolle scholenprojecten afgerond. In totaal heeft ISOP bijna 60 studenten uitgezonden naar de hoofdstad van Costa Rica. Naast verschillende scholenprojecten zijn er ook succesvolle turn- en zwemprojecten afgerond.

Escuela de Futbol Holanda Purral projectinformatie
Costa Rica kent een andere structuur qua voetbalverenigingen dan in Nederland. De ‘voetbalscholen’ in Costa Rica zijn commercieel ingesteld waardoor het niet betaalbaar is voor de meeste kinderen uit een achterstandswijk. Voetbal is de populairste sport in Costa Rica en het land heeft een eigen professionele competitie. ISOP heeft in het verleden voetbalclinics gegeven, maar deze waren vrijblijvend en er zat weinig structuur in. In Nederland is er een concept ontwikkeld door Sander Lauret en Maikel Rijnenberg om een voetbalschool te starten. Naar aanleiding van dit concept vond ISOP al snel twee studenten, namelijk Denise Daniels en Gershom Mulder, om het project te starten. Op 1 april 2011 was de voetbalschool eindelijk een feit. Nu heeft de voetbalschool elke periode gemiddeld twee studenten weten te werven om dit project lopende te houden. De doelstelling van dit project is om het binnen een termijn van vijf jaar over te dragen aan de lokale bevolking.

Elke zaterdag worden er trainingen gegeven en de huidige projectleden zijn bezig om ook doordeweekse trainingen aan te bieden. Eén keer in de maand zullen de kinderen een wedstrijd spelen tegen één van de omliggende voetbalscholen of een toernooi. Gemiddeld komen er bij een training ongeveer 90 kinderen van 4 tot en met 14 jaar die worden verdeeld over 9 teams. Er bestaat ook een ‘seniorenelftal’ bestaand uit 15 spelers. Veel van deze spelers zijn elke zaterdagochtend actief om als trainer te fungeren. Dat is ook één van de doelstellingen van de voetbalschool en dat is een vrijwilligerscultuur introduceren. Er zijn ondertussen duurzame samenwerkingen aangegaan met lokale partners zoals de gemeente, omliggende scholen en met de kerken om de continuïteit te waarborgen.

Door middel van het plezier in het spelletje voetbal wil Escuela de Futbol het leven van de leden verbeteren. Door sport als maatschappelijk middel in te zetten probeert de voetbalschool het leven van de kinderen positief te stimuleren. Met het aanleren van normen en waarden, voorbeeldfuncties te geven en voorlichtingen over problematiek over drugs, seks en alcohol probeert ISOP de kinderen een kans te geven in de maatschappij.