Brochures
Brochures Downloads

Aanmelden

Wanneer u onze nieuwsbrief wilt ontvangen, kunt u zich hieronder aanmelden.

 

Projecten - Zambia - Lusaka

 Wat doet ISOP in Zambia

ISOP Zambia is een ISOP georganiseerd project dat gericht is op het verbeteren van het belang van lichamelijke activiteit en sport door het aanbieden van bewegingsonderwijs op middelbare basisscholen in Lusaka. ISOP Zambia en ISOP Tanzania zijn vergelijkbare projecten aangepast aan de specifieke context, mogelijkheden en tekortkomingen van het betreffende land en regio.

Samenwerking met SIA

In samenwerking met de Zambiaanse organisatie Sport In Action (SIA) start ISOP begin 2008 een project voor het verbeteren van het bewegingsonderwijs op lokale overheidsscholen. Het zal van start gaan als een pilot en studenten zullen dan ook zelfstandig maar intensief samenwerken met de lokale scholen in de hoofdstad Lusaka. De begeleiding en voorbereiding vanuit Nederland zal gebeuren door ISOP. De dagelijkse begeleiding zal door Sport In Action vanuit Zambia worden geregeld. Dit uiteraard in samenwerking met ISOP. Sport In Action is een NGO (non govermental organisation) dat sport gebruikt voor ontwikkeling. SIA gebruikt sport en lichamelijke activiteiten om zelfontwikkeling, motivatie en zelfvertrouwen te realiseren zodat de sociale cohesie binnen gemeenschappen wordt verbeterd. Met een breed aantal projecten zowel binnen als buiten de school is SIA de grootste en oudste sportontwikkelings organisatie van Zambia.

Projectinformatie

ISOP focust zich op het gebruik van sportontwikkelingsprojecten met een kleinschalig en duurzaam karakter. Een belangrijk doel van ISOP en de Afrikaanse projecten is het trainen van de docenten in het lesgeven van bewegingsonderwijs. ISOP probeert binnen de Afrikaanse context, door intensieve samenwering van de student en lokale school & docent, het belang en bewustzijn van sport en lichamelijke actitviteit binnen de school te verbeteren. Dit proces heeft verschillende stappen waarbij de docent wordt getraind van observator tot professional. Dit proces vergt veel tijd en toewijding van de school, student en docent en zal essentieel zijn voor het resultaat van het project en de duuurzame basis van sportontwikkeling. Om een duurzaam programma voor het bewegingsonderwijs op de verschillende scholen te creeren gelooft ISOP in integratie van de student binnen de Zambiaanse context. Studenten werken zoals gezegd zelfstandig op een lokale school en leven daarnaast in gastgezinnen. Elke student heeft een eigen gastgezin met acceptabele levensvoorzieningen. Uiteraard streven we ernaar om studenten dichtbij hun stageschool, elkaar en het kantoor van SIA te plaatsen. ISOP streeft om minimaal 2 en maximaal 6 (voor de pilot maximaal 3) studenten naar Zambia per projectperiode te sturen. Periode 1 loopt van Januari tot Juli. Periode 2 loopt van Juli tot December. Om de integratie te bevorderen is een actieve rol van de student zowel binnen als buiten de stageschool van groot belang. Het is dan ook zo dat studenten met andere projecten en proramma’s van SIA meedraaien en dat SIA de studenten stuurt bij het ontwikkelen en implemeneten van het bewegingsonderwijs en de daarbij horende sport promotie programma’s. Dit project biedt kansen voor studenten van hbo niveau om professionele en persoonlijke ervaring op te doen op het gebied van bewegingsonderwijs, sport en ontwikkeling. ISOP is opzoek naar zelfstandige en actieve studenten die openstaan voor een andere cultuur en competent zijn om lessen bewegingsonderwijs te verzorgen.

Zie voor meer informatie de brochures!!